Torslanda Com blir en del av ett hållbart samhälle med att skapa plats för både socialt liv, rofyllda oaser och gröna gårdar. Med en vacker arkitektur som passar in i området skapas ett varierat och levande gaturum mot Kongahällavägen. Här finns en plats för alla i olika åldrar och förutsättningar och med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Med gemensamma ytor och närhet till både stadsliv och grönska passar det för många olika livsstilar.

Vi längtar alla hem till ställe där vi känner oss trygga och kan återfå vår energi, men vi har alla olika anledningar för vår längtan. Det kan vara att umgås med familj och vänner, att lugnt få spatsera i naturen eller att känna närheten till stadsliv.

TorslandaCom_Citat2.png

Intresseanmälan

TorslandaCom växer fram längs Kongahällavägen, mellan Torslanda Torg och Amhults Centrum. Positivt planbesked har erhållits för området, med förväntad detaljplanestart under 2022. 

Är du intresserad av att bo här? Skicka en intresseanmälan nedan för att få information när vi närmar oss säljstart i projektet. 

Återbruk

Torslanda återbruk.jpg

Återbruksinventering på kvartersnivå 

På platsen finns idag 14 byggnader som är uppförda för lätt industri, verkstäder och lager. Som en del i utvecklingen på platsen genomför vi nu en stor återbruksinventering. Genom att inventera hela kvarteret som står inför ombyggnad och rivning, bidrar Sverigehuset till en digital produktbank som kan komma att förse sina egna och andras projekt med återbrukat material. 

Totalt ska 14 huskroppar över 120 000 kvm inventeras, dokumenteras och kartläggas. Sverigehusets digitala produktbank har idag ett värde på 3,2 miljoner SEK och motsvarar 243,1 ton CO2 ekv, enligt en rapport från Sweco, och då är bara en av 14 huskroppar inventerade. Sverigehuset bidrar med sitt projekt, till en fungerande och uppskalingsbar återbruksmarknad inom Västra Götaland. 
 

Området

LÄNGS MED KONGAHÄLLAVÄGEN har Sverigehuset förvärvat sex industrifastigheter med ambition att omvandla dessa till bostäder. Detaljplanearbetet startade 2023 och preliminär tidpunkt för lagakraftvunnen detaljplan är 2026.  

I området kommer Sverigehuset uppföra nybyggda bostäder i flerbostadshus. Vad är du intresserad av? Hör gärna av dig med vad du tycker att vi bör tillskapa för boende på denna plats. 

Kontakt

Anna 833.jpg

Anna Henriksson

VD Sverigehuset
Tel: 0722-40 94 80
anna.henriksson@sverigehuset.se

Kontakta Anna för ytterligare information om projektet.