Kvarteret Stiernhielm

Kvarteret Stiernhielm ligger vid Safjällets södra fot och inspiration till färger och materialval är hämtade från naturreservatets björkskog, barrskog och ädellövskog med bok, ek och ask. Det säckskurade teglet på Stiernhielms fasader bryts av med trädetaljer i en varm brun ton som kan liknas vid bokträdens höstlöv och tallarnas bark.

Arkitekterna lät sig även inspireras av områdets historia och de åkrar, ängar och fält som en gång fanns på tomten. Innergårdarnas utformning, där gångar och gräsmattor delas in i små fält, är hämtad från gamla flygfoton. Stiernhielm är en perfekt plats för livsnjutaren som gillar stadens puls lika mycket som skogens lugn, och samtidigt gärna har livsmedelsbutiker, naturreservat och levande torg
med butiker, restauranger och caféer runt hörnet.
Lägenheterna i Stiernhielm rymmer såväl singelhushåll som stora familjer och är uppdelade i både hyres- och bostadsrätter. Husen har en modern framtoning, byggda ur en vision om en social och ekologisk hållbarhet. Innergårdarna är indelade i små fält som påminner om åkrar och ängar från ovan.
 

Kvarteret STIERNHIELM

Mölndal
ARKITEKT: White Arkitekter AB
BYGGÅR: 2012–2015
INFLYTTNING: 2013–2015
ANTAL BOSTÄDER: 113 bostadsrätter,
135 hyresrätter
STORLEKAR: 1–5 RoK 32–118 kvm
UPPLÅTELSEFORM: Bostadsrätter,
Hyresrätter

Galleri