Järntorgsgatan x Brogatan

Järntorget har varit platsen för många händelser. Från kultur till politik. Från det enskilt mänskliga till det gemensamma samhället. En plats för musik, konst och teater såväl som grundläggande mänskliga värden som jämställdhet och allas lika rättigheter.

Att det varit så är inte så konstigt – det är i kvarteren runt Järntorget som folket finns. Här korsas pendlare med publiker, festivaler med manifestationer och spelningar med gästspel på krogar. Här möts de som kommer till stan via den långa Linnégatan, det klassiska mysiga Haga, de lite mer skaviga Långgatorna och det pampiga Kungshöjd. Här möts de alla, och kanske är det vad som gör Järntorgskvarteren till Göteborgs mest levande plats.

Järnporten 833.jpg

Inom de närmsta åren kommer den här unika platsen växa ännu mer. Västlänken i Haga. En helt ny vattennära stadsdel ”Stenapiren”. Stråket som är Rosenlundskajen. Och till det kommer stora hotell med nya restauranger och besökare. Mitt i denna klassiska stadsdels nya skepnad bygger vi en hörnsten.

Genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion, i korsningen Järntorsgatan och Brogatan planeras 67 designade lägenheter för alla de med hunger på allt som livet erbjuder. 

Nu inleder vi arbeten på riktigt för Järntorgsgatan x Brogatan. 

VINTERN 2019/2020 Restaurering av Brogatan 2 påbörjas genom grundförstärkning av fastighet. 

VÅREN/HÖSTEN 2020 Fortsatt arbete med Brogatan 2. Förstärkning av brandmur, tätning av tak samt förberedande arbete inför nybyggnation utförs. 
 

 

S19.0430-5.jpg

I kvarteret Järntorgsgatan, Brogatan och Pusterviksgatan utvecklar Sverigehuset ett 70-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket mellan Rosenlundskanalen och Järntorget. Arkitekterna bakom husen är Semrén & Månsson.
– Vi är glada att få förtroendet att utveckla den här fina platsen och formge hela kvarteret. Att förnya ett innerstadsområde är alltid komplext då det finns många befintliga värden att förhålla sig till. Med största respekt för dessa värden ska vi nu tillföra nya som gynnar alla som rör sig i staden, säger Sophie Dufva, arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg. 

Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

 I Castellums regi skapas ytterligare ett tillskott på bostäder, kontor och verksamheter längs med Brogatan och Pusterviksgatan genom om-, till- och påbyggnader. 

Röda Bryggan_Perspektiv från kanal_180921_Hög upplöst 833.png

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär. Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar.

Detaljplanen för kvarteret  vann laga kraft sommaren 2019, och nu pågår arbetet för fullt att driva fram projektet. Skicka er intresseanmälan genom formuläret nedan för att ta del av kommande information och säljstart av projektet. 

Här bor du mitt i stan, mitt emellan Linnégatans restaurantstråk, Järntorgets kulturutbud, Hagas kanelbullar , Kungsgatans shopping, Innestadens mysiga kvarter och Slottskogens parkliv. Förutsättningarna kan inte bli bättre för urbaniten. 

På adresserna Järntorgsgatan 2-6, Brogatan 1-2 och Pusterviksgatan 2, bor du i unika lägenheter i ett kvarter som kommer att ytterligare bidra till ett levande stadsrum  med verksamhetslokaler i gatuplan. Intresseanmälningar för bostäderna och lokalerna sker via vårt intresseformulär. 

 

 

Intresseanmälan

Vill du ha information om hur projektet fortlöper eller vara med och påverka? Fyll i dina uppgifter och kryssa i vilken typ av boende du är intresserad av. Då kommer du att få regelbunden information om projektet och när det är dags för säljstart.

Kontakt

sara 833.jpg

Sara Dahlström

Projektutvecklare

Tel: 0708-93 28 79
Mail: sara.dahlstrom@sverigehuset.se


Kontakta Sara för ytterligare information om projektet. 

Anna 833.jpg

Anna Henriksson


VD

Tel: 0722-40 94 80

Mail: anna.henriksson@sverigehuset.se


Kontakta Anna för ytterligare information om projektet.