Järnporten

Järnporten Hero rätt storlek.jpg

Nytt liv till Pusterviksområdet när kvarteret Röda bryggan omdanas

Vid den nyligen upprustade Järntorgsgatan utvecklar Sverigehuset ett 70-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket upp mot Järntorget. I Castellums regi skapas ytterligare ett tillskott på bostäder, kontor och verksamheter längs med Brogatan och Pusterviksgatan genom om-, till- och påbyggnader. Alltsammans ritat av Semrén & Månsson.
-    Vi är glada att få förtroendet att utveckla den här fina platsen och formge hela kvarteret. Att förnya ett innerstadsområde är alltid komplext då det finns många befintliga värden att förhålla sig till. Med största respekt för dessa värden ska vi nu tillföra nya som gynnar alla som rör sig i staden, säger Sophie Dufva, arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg. 

Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Röda Bryggan_Perspektiv från kanal_180921_Hög upplöst 833.png

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär.
Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar.

Detaljplanen för kvarteret  vann laga kraft sommaren 2019, och nu pågår arbetet för fullt att driva fram projektet. Skicka er intresseanmälan genom formuläret nedan för att ta del av kommande information och säljstart av projektet. 

Läget är unikt. Adresserna är Brogatan 1-2, Pusterviksgatan 2 och Järntorgsgatan 2-6. Här planerar Sverigehuset att uppföra och skapa cirka 65 bostäder. Det gör vi genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion. 

Här bor du mitt i stan, vid Linnégatans restaurantstråk, Järntorgets kulturutbud, Hagas kanelbullar och Slottskogens parkliv. Förutsättningarna kan inte bli bättre för urbaniten.

Bostäderna kommer bli unika. Kvarteret kommer bidra till ett levande stadsrum  med verksamhetslokaler i gatuplan. Intresseanmälningar för bostäderna och lokalerna sker via vårt intresseformulär. 

 

 

Intresseanmälan

Vill du ha information om hur projektet fortlöper och vara med och påverka? Fyll i dina uppgifter och kryssa i vilken typ av boende du är intresserad av. Då kommer du att få regelbunden information om projektet och när det är dags för säljstart.

Kontakt

sara 833.jpg

Sara Dahlström

Projektutvecklare

Tel: 0708-93 28 79
Mail: sara.dahlstrom@sverigehuset.se


Kontakta Sara för ytterligare information om projektet. 

Anna 833.jpg

Anna Henriksson


VD

Tel: 0722-40 94 80

Mail: anna.henriksson@sverigehuset.se


Kontakta Anna för ytterligare information om projektet.