I SKOGEN

I visionen för området har vi utgått från platsens varierande topografi och identifierat tre slags hustyper som passar in i de olika delarna av området, och som tillsammans ger en blandad helhet. I sydväst, där området angränsar till befitntlig bebyggelse och där marken är som plattast, placeras radhuslängorna. Vägen går som en cirkel genom området och följer markens topografi och skapar ett naturligt flöde utan återvändsgränder. I det mest kuperade området närmast skogen i norr, längs med vägen, placeras atriumhus fint  i naturen. Stadsvillor placeras som en naturlig uppdelning mellan vägen och parken som skapas i mitten av området.

De ytor som uppstår mellan radhusen och i parken aktiveras och anvånds till gemensamma ytor för de boende. Här blandas växthus och odlingar, vattenlandskap, lekytor, promenadspår och trailspår som leder till nårliggande skogsområde. Fokus ligger på att bevara så mycket som möjligt av den befintliga växtligheten så att skogen verkligen blir till en del av vardagen för de boende.

Detaljplanearbetet för området pågår med förhoppning om att ha den klar 2025. Därefter kan vi dra igång försäljningen av boenden i området. Lämna gärna redan nu en intresseanmälan nedan, så håller vi er informerade om processen inför säljstart. 

Kartbild Nolvik.JPG

Området ligger i ett naturskönt område, väster om Kongahällavägen. Vår ambition med området är att ta tillvara på skogen och låta husen smälta in i omgivningarna. 

Intresseanmälan