Hindås Backe

Väster om Älmhultsvägen i Hindås planeras ett trivsamt och hållbart bostadsområde som vi kallar Hindås Backe. I den kuperade terrängen klättrar bebyggelsen uppåt mellan slingrande vägar. Längst upp på platån samlas flerbostadshus mellan berg i dagen och gamla gärdesgårdar. Skogspartier bryter av mellan husen och ger dem andrum. Här bor man nära både kommunikationer och natur. Ett område med varierad bebyggelse, till för alla som vill bosätta sig i framtidens Hindås.

Intresseanmälan

BAKGRUND

Hindås ligger c:a 30 km öster om Göteborg, med närhet till riksväg 27, Landvetter flygplats och tågstation på kust till kustbanan.

Öster om Älmhultsvägen finns olika samlingar hus som är tillkomna i etapper från 80 talet och fram tills idag, med
parhus och friliggande bebyggelse. Största delen av planområdet ligger väster om Älmhultsvägen och är brukad skogsmark. Området öppnar sig sedan i de södra delarna och bildar ängsmark.

En högreservoar för det kommunala vattnet håller på att byggas längs Älmhultsvägen under 2019, på Älmhult 1:4.

Nytt köpcentrum och höghastighetsbana vid Landvetter flygplats ökar attraktiviteten för att bosätta sig i kommunen, med bättre kommunikationer och arbetstillfällen. Området lämpar sig för barnfamiljer och de äldre. För den som vill bo naturnära i eget boende, tillgång till friluftsliv, men också skola och idrott. En flerbostadshusdel förbättrar möjligheten för att kunna bo kvar i samma område men i annan boendeform.