Eklunden, Östra Lambohov

I barnvänliga Lambohov, Linköping, har vi uppfört 14 småhus. Några av husen såldes som äganderätter och några såldes såsom hyrborätter.

Hyrborätter är ett koncept utvecklat av Sverigehuset som möjliggör för fler att köpa sitt eget första boende. Det innebär att man som boende hyr bostaden under en inledande period och att en del av hyran sätts av till insats. Efter två år har den boende rätt att köpa sitt hus till ett i förväg bestämt pris. Idag äger alla våra kunder sina småhus. 

Området består av kedjehus och parhus som ligger runt en stor gemensam grönyta med lekplats, pulkabacke och en skogsdunge. Ett idylliskt boende för familjen.

Eklunden, Östra Lambohov

Linköping
ARKITEKT: Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB
BYGGÅR: 2010–2012
INFLYTTNING: 2012
ANTAL BOSTÄDER: 34 stycken 2-planshus
STORLEKAR: 2-planshus om 108 kvm
UPPLÅTELSEFORM: Äganderätt

Galleri