Brogatan 2

I anslutning till vårt nyproduktionsprojekt Järntorgsgatan x Brogatan ligger Brogatan 2. En fastighet som kommer att bevaras och renoveras med varsam hand. I denna historiska fastighet från 1800-talet tillskapar vi fyra unika lägeheter i olika storlekar. Lämna in er intresseanmälan nedan för att få löpande information om projektet.  

Just nu pågår bevarande och renovering av Brogatan 2, en unik byggnad från 1860-talet. Byggnaden kommer omvandlas från kontor till fyra bostäder. Nu pågår utvändig renovering med fönsterbyte, takbyte, lagning och renovering av tegelfasad. Arbetena beräknas pågå till och med april 2021 och därefter påbörjas arbeten invändigt med lägenheterna.  

I filmen nedan visar vi upp den färdiga fasaden och bjuder in till en försyn av den tomma insidan. Lyssna på projektledaren, ansvarig bebyggelseantikvarie, entreprenör och representant från staden. Välkomna att följa vår process!

Intresseanmälan

Nr Rum Yta
1001 4 Rok + loft 82
1002 2 52
1101 4 RoK 145 (68 +77)
1102 8 RoK 202 (177 + 85)

Galleri fasad

Fasaden har tvättats och all fog har tagits bort. Cirka 1200 trasiga tegelstenar har bytts ut till återbrukad tegelsten från samma årtionde. Ny fogfärg har valts i samråd med bebyggelseantikvarie. Alla fönster är bytta till hantverksmässigt producerade fönster i originalutseende med kulturglas. Färgsättning på bågar och den sandade fogen har valts i samråd med bebyggelseantikvarien. Nedan ser ni resultatet från den omfattande fasadrenoveringen av Brogatan 2. 

Galleri invändigt - "före-bilder"

Invändigt har förberedande arbete påbörjats för att kunna uppföra fyra unika lägenheter på Brogatan 2. Nedan ser ni invändig förebilder för projektet. Om cirka 2 1/2 år kommer ni att kunna se slutresultatet. 

Historik

Historik Brogatan 2 833.jpg

Brogatan 2 ritades av August Krüger och byggdes 1859 som en del av kvarteret Röda Bryggan. Byggnaden uppfördes i två våningar med fasader i handslaget gult tegel och ett tegeltäckt sadeltak. Brogatan 2 är i dag den bäst bevarade byggnaden i kvarteret. Sverigehuset kommer med varsam hand renovera och tillskapa nya bostäder i fastigheten.

 

 

Historik Brogatan 2 nr 1 833.jpg

Interiört byggdes huset med en källare, med entréer från Brogatan som användes för magasinering, butiker eller restauranger. En trappa upp fanns lägenheter och rum för uthyrning för bostadsändamål, kontor, butik eller caféer. Under 1880-talet fanns två ölcaféer en halvtrappa upp med entréer från portgången. 

Andra våningen var utformad som en stor öppen lokal. Det var i denna lokal som August Palm höll möte den 8 januari 1882. Sju år senare byggdes andra våningen om från möteslokal till lägenheter. 

Under 1900-talet har fastigheten främst använts för verksamheter i gatuplan, och lägenheter på andra våningen. Först i slutet av seklet byggdes andra våningen och vindsvåningen om till kontor, vilket har varit utformningen fram tills idag. 

Kontakt för projektet

Christoffer 833.jpg

Christoffer Verschuur

Projektutvecklare
Christoffer.verschuur@sverigehuset.se

Kontakta Christoffer för ytterligare information om projektet.