Göteborg - Hinderbanan/Kaptenen

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att du ska trivas i ditt nya hem och i kvarteret Hinderbanan. Nedan följer allmän information kring inflyttning, utlämning av nycklar, skötselråd och ordningsregler.

Mina sidor/Serviceanmälan

För att komma till "Mina Sidor/Serviceanmälan" klickar ni på länken nedan. 
Ni kommer då till inloggningssidan där ni anger användarnamn och lösenord. 

På Mina Sidor kan ni hämta upp era hyresavier, lämna serviceanmälan och hitta övrig information om ert boende. 

Länken öppnas i nytt fönster.

Mina Sidor/Serviceanmälan

Din bostad

flytta in 2 1110.jpg

Inflyttning

När sker inflyttning? Inflyttning i lägenheten sker alltid kl. 12.00 den första dagen som anges i ditt hyresavtal. Om denna dag infaller på en lördag alternativt röd dag sker inflyttningen följande vardag kl. 12.00.

Uthämtning av nycklar Nycklar finns att hämta på Sverigehusets kontor, på Östra Hamngatan 19, om inget annat har angivits.

Att tänka på vid inflyttning När du flyttar är det bra att uppmärksamma din omgivning på att du bytt adress. Glöm ej att kontakta: Adressändring, Ditt Elbolag, Ditt telefonbolag, Ditt försäkringsbolag etc. 
OBS Tänk på att teckna en hemförsäkring för ditt nya boende.

Kaptenen 1110.jpg

Gemensamma utrymmen

Generellt gemensamma utrymmen Generellt får inga föremål finnas i allmänna utrymmen. Tänk på att inte skräpa ned på gården eller i andra allmänna utrymmen. I entrén och i trapphuset får det av säkerhetsskäl inte förvaras några föremål.

Entréer och trapphus Entrén är utrustad med porttelefon.

Gården Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill på gården, elgrill är tillåtet.

Cykel och barnvagnsförråd För att alla ska få plats med sina cyklar och barnvagnar ska endast fungerande cyklar förvaras i cykelförrådet, inga trasiga cyklar, reservdelar eller dylikt.

flytta in nyckel.png

Avflyttning

Uppsägning Din uppsägningstid är tre månader. Uppsägning ska ha inkommit till oss senast den sista vardagen den aktuella månaden. Efter att ha mottagit din uppsägning sänder vi dig en bekräftelse.

Tid för avflyttning Avflyttning sker senast den första dagen i den månad som uppkommer tre månader efter din uppsägning kl. 12.00. Om denna dag infaller på en lördag alternativt röd dag, sker avflyttning följande vardag senast kl. 12.00.

Visning Efter att ha mottagit din uppsägning påbörjar vi uthyrningsarbetet av er lägenhet. Du som hyresgäst ansvarar för att visa den lägenhet du ska flytta från, för de som får erbjudande om att flytta in efter dig.

Städning Tänk på att städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att ny hyresgäst kan flytta in direkt. Är städningen eftersatt debiteras du för städningen.

Besiktning av din lägenhet Efter att du har tömt lägenheten och flyttstädat utför hyresvärden en besiktning av lägenheten. Vid denna besiktning går man igenom lägenheten och allt slitage på lägenheten, utöver normalt slitage, kommer att dokumenteras och avflyttad hyresgäst kan bli skadeståndsansvarig för detta. Du kontaktar oss själv för att fastställa ett besiktningsdatum, senast 15 dagar före utflyttning. Besiktning kan endast ske på kontorstid.  Obs! Vid avflyttning, glöm inte att lämna din nya adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Nycklar Du skall vid avflyttning återlämna samtliga lägenhetsnycklar/brickor. Om en eller flera nycklar saknas kommer du att debiteras för kostnaden för tillverkling av nya nycklar samt byte av låscylinder.

Miljö

miljö 1110.png

Sophantering Tänk gärna på miljön! Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Sortera och släng hushålls- och grovsopor på anvisade platser. Skrymmande grovsopor, som t.ex. möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.

Regler & Policy

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men viktiga regler. Att visa respekt mot sina grannar är en självklarhet för att alla i huset ska trivas. 

Visa hänsyn Var noga med att visa hänsyn gentemot dina grannar. Det är extra viktigt mellan kl. 22.00 – 08.00.

Undvik störningar genom att tänka på följande: Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende. Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar. Borra eller spika inte i väggar, tak eller golv efter kl. 20.00. Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller natten.

Tänk på att det är lyhört i trapphusen. Smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna. Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i förväg. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Allmänna utrymmen Tänk på att inte skräpa ned på gården eller i andra allmänna utrymmen. I entrén och trapphusen får det av säkerhetsskäl inte förvaras några föremål. Barnvagnar och cyklar ska stå i de förråd som är avsedda för dessa.

Skötsel av din lägenhet Det är viktigt att du väl vårdar din lägenhet. Tänk på att den som orsakar skador i lägenheten blir ersättningsskyldig.

Några skötselregler; du ska kontrollera så att avloppen inte täpps igen och att kranar är täta, golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum.  Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Det är inte tillåtet att spola ner tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger, bindor eller dylikt då det kan orsaka stopp. Tvätta spis och fläkt regelbundet. Ugn och fettfilter ska rengöras minst fyra gånger per år.  Tänk på att det inte är tillåtet att borra eller på annat sätt göra hål i badrumsväggar, det kan skada våtrumsskiktet.

Balkong Tänk på att blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du problemet med eventuell övervattning som kan rinna ner till grannen under. Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen eftersom det kan dra till sig skadedjur. Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det är inte heller tillåtet att grilla eller röka på balkongen. Parabolantenner, markiser och dylikt får inte monteras på fasad eller balkongräcken.

Tvättstuga Du och dina grannar har gemensam tillgång till och ansvar för tvättstugan. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i. Håll rent och snyggt efter dig och respektera tvättiderna.

Rökning Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller andra allmänna utrymmen. Rökning som innebär en olägenhet för dina grannar eller ett onormalt slitage på lägenheten är inte tillåtet och du kommer att få betala för sanering när du flyttar. Tänk på att inte slänga fimpar på marken.

Husdjur Om du har husdjur i din lägenhet är du ansvarig för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Var extra vaksam så att katter inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Ha alltid din hund kopplad och plocka upp efter den. Djur som kan innebära fara/olägenhet för andra är inte tillåtet att ha i sin lägenhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Sophantering Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Sortera och släng hushålls- och grovsopor på anvisade platser. Skrymmande grovsopor, som t.ex. möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.

Installation av vitvaror All installation av vitvaror kräver hyresvärdens godkännande innan installation sker.

Hemförsäkring Du ska teckna en hemförsäkring för ditt boende. Hemförsäkringen innebär att du får ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld och brand i lägenheten.

Dina kontakter

Fastighetsskötare:  
Service Entreprenören Väst
Mina sidor/serviceanmälan

Fastighetsförvaltare:  031 757 79 00

Akut felanmälan utanför 
kontorstid, Securitas: 010 470 53 00